【ETQR-066】丝绒制服反射 八寻麻衣作品新番车牌

【ETQR-066】丝绒制服反射 八寻麻衣作品新番车牌

 后愚诊视,其痢赤白胶滞,下行时,觉肠中热而且干,小便亦觉发热,腹痛下坠并迫。然彼以祛邪为主,此以扶正为主。

所余一半,至煎汤药渣时,仍如此服法。按∶此证虽大气下陷,而初则实兼不纳气也。

惟其性稍热,故以知母之凉润者济之。后服数月,严冬在外嬉戏,面有红光,亦不畏寒。

一小儿,生后数日即抽绵风。故阴虚之甚者,其周身血脉津液,皆就枯涸。

 即如薷藿、平陈、胃苓等汤习用之剂,亦皆温通,特不用姜附丁萸之大辛大热者耳。于夏季晨起,偶下白痢,至暮十余次。

惟介绍人主持甚力,勉又邀生再诊,此中喧变生固未之知也。且食之,能令人饮食增多,此方去芡实,治小儿疳积痞胀,大人瘕积聚。

Leave a Reply