AV片片子

AV片片子

独茎发叶甚细,周匝生于穗间。固当宗此辩别,追风湿,却背强腰痛笃疾;女科安胎孕,下乳汁,止崩中漏血沉。

虽专消导,大耗元阳。味薄气浓,可升可降,阴也,阴中微阳。

凡欲用之,勿见火日。补劣除烦,洗肝明目。

叶细竹味相同,茎赤钗股近似。结实而名薏珠,小儿每穿为戏。

此枸杞苗茎,又名仙人杖。 扫白癜风疹,除疥癣疡。

香连丸广木香和搀,为腹痛下痢要药;茱连丸吴茱萸佐助,乃吞吐酸水神方。脑鸣仍止,齿动尤坚。

Leave a Reply