DASD-582 - 赤濑尚子2019年番号 唾液を絡ませ自ら腰

DASD-582 - 赤濑尚子2019年番号 唾液を絡ませ自ら腰

鼻准与牙床,乃脾之窍。有因虫者,故次杀虫。

黄帝问于伯高曰∶夫邪气之客人也,或令人目不瞑,不卧出者,何气使然。或服此散,或搐鼻,或加丁香。

既得其本,而以真治真,以假对假始也治类似同,其终也病变则异矣,是为反治之法,故可使破积溃坚,气和而病必已也入声。特神而明之,存乎其人焉耳。

总之真阳不足者,必神疲气怯。澄之旋变白色者,脾虚有食积,用异功散,见“非搐”,加神曲、山楂肉。

三黄解毒,解其火也,葛根升麻,火郁发之也,三承气,土木郁达之也,此理甚简易。黄连五钱,轻粉三钱,共研细末,麻油调成膏,涂粗碗内,干湿得中,将碗覆转下,烧艾叶熏之,缓缓烧烟,熏至黑色为度,放地上出火毒,次加冰片三分,研匀,香油调搽数次即愈。

按∶此方药廉功大,比消癖丸力胜十倍,允称神妙。方见卷十一上婴孩门疏邪饮附方。

Leave a Reply